ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شماره داخلی شماره مستقیم شماره ویپ
1 دکتر مراد راهداری رئیس دانشگاه 36157111 550
3 نصرت اله سیاهی مسئول دفتر 103-104 36157111 551
4 مدیر حراست 115-187 560
5 آناهیتا کاظمی مدیر مالی 131 361740705 556
6 لیلا چهاردولی نظام وظیفه و اتباع 266
7 زهرا محمدپور کارشناسی مالی 176 36174705 556
8 حسن حسنلو مدیر اداری 186 36177027 554
9 نسترن ایلکا مسئول دبیرخانه 116 36157112
10 محمد کاظم صفی یار فر مسئول پشتیبانی 139 36177027
11 حجت الاسلام والمسلمین محمود علیزاده نوقی مدیرفرهنگی و نماینده دفتر نهاد رهبری در دانشگاه 109 36174002 557
12 صادق شیرکوند مدیر روابط عمومی و کارشناس فرهنگی 183 36174002
13 علیرضا آقایی کارشناس مالی دانشجویی 241
14 سید محمد آقایی میبدی مسئول  صندوق رفاه - کمیته انضباطی 240 36172045
15 کارپرداز
16 مرتضی افشاریان کارپرداز 134 36174001
17 مرتضی شیرکوند انباردار-امین اموال 141 36174001
18 حسین رحمانی شمس مسئول آزمایشگاه های شیمی 135
19 محمدرضا محمدیان واحد رایانه 155 555
20 سیدمحمد آقایی امور دانشجویی 240 36118621-5
21 حمیدرضا  سعیدی مدیر آموزش 106 36154450 553
22 رسول سلطانی مسئول فارغ التحصیلان 270 36118621-5 558
23 نعمت اله خادمی بایگانی 274 36157114
24 پرویز سلمانی کارشناس فارغ التحصیلان 272 36118621-5
25 رضا سمیعی مسئول امتحانات 117-185 36118621-5
26 محمدخسروی آزاد کارشناس امتحانات 197 36118621-5
27
28 رضا  اخوان کارشناس برنامه ریزی 268 36158230
29 مرضیه پاکدل کارشناس برنامه ریزی 269 36158230
30  زهرا  حاجی حسینی کارشناس برنامه ریزی 267
31 سمیه خسروی مسئول تحصیلات تکمیلی 253 36174702
32 ناصر اکبرزاده کارشناس تربیت بدنی و مسئول آزمایشگاه ها و کتابخانه 211
33 زینب شیرکوند کارشناس تحصیلات تکمیلی 255 36174702
34 محبوبه رحیمی کارشناس تحصیلات تکمیلی 254 36174702
35 خدیجه قزوینی کارشناس آموزش 260 36118621-5
36 الهه رضایی کارشناس آموزش 258 36118621-5
37 مریم داوری کارشناس آموزش 259 36118621-5
38 ناهید فدوی کارشناس آموزش 257 36118621-5
39 نرگس نقیبی کارشناس آموزش 261 36118621-5
40 رضوان رحیمی کارشناس آموزش 262 36118621-5
41 بسیج دانشجویی - 158-159 36158285
42 راضیه مدنی مسئول پژوهشی و کارگزینی هیئت علمی 206
43 دفتر آموزش های آزاد،صنعت وکارآفرینی 275 36118621-5
44 کافی نت دانشگاه 128 36118621-5
45 مجید محمدی آبدارخانه طبقه همکف 350 36118621-5
46 مالک جعفری آبدارخانه طبقه بالا 160 36118621-5
47 نوراله مهریار- آرش رضایی - مجید نصرتی نگهبانی 168 36157113

آدرس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین : قرچک - میدان امام خمینی (ره) - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

تلفن : 5- 36118621         فکس : 36114282     

صندوق پستی : 113 - 39715       کد پستی : 1868886156