همایشها
نشست علمی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی  با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز قرچک – ورامین و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران
نشست علمی کاربردی نقش مشاوره در تحکیم خانواده با محوریت ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق
نشست علمی، فرهنگی و اجتماعی    نقش و جایگاه زن در انقلاب اسلامی