ارتباط با صنعت
1398/7/27 شنبه
تفاهم نامه آموزش نمایندگی بیمه، بین بیمه پاسارگاد و دانشگاه پیام نور استان تهران
در راستای توانمد سازی دانشجویان و آموزش دوره های نمایندگی بیمه عمر، دانشگاه پیام نور استان تهران با گروه 907745 بیمه پاسارگاد تفاهم نامه ای منعقد نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مرا جعه نمایید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir