ارتباط با صنعت
1398/7/10 چهارشنبه
ثبت نام دانشجویان در سامانه ملی کارآموزی
پذیرش، ثبت نام و جایابی جهت کارآموزان دانشجو

.

دانشجویان محترمی که درس کارآموزی را در سامانه گلستان انتخاب نموده اند جهت بررسی و یافتن حوزه های پذیرنده کارآموز، مرتبط با رشته تحصیلی(سازمان ها، ادارات، شرکت ها وصنایع) نسبت به ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی اقدام نمایند.راهنمای ثبت نام در سامانه در سایت مربوطه وجود دارد. ورود به سامانه کارآموزی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ