امتحانات
1398/10/18 چهارشنبه
اطلاعیه فوری در خصوص تاریخ جدید آزمونهای لغوشده
روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، طی اطلاعیه ای تاریخ های جدید آزمون های لغو شده نیمسال اول 99-98 را اعلام نمود.

.

تاریخ برگزاری مجدد آزمون های لغو شده دانشگاه پیام نور
   
     
     بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، با اعلام رسمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تاریخ های جایگزین آزمون های لغو شده دانشگاه پیام نور به شرح ذیل می باشد:

      کلیه آزمونهای لغوشده تاریخ 98/10/15 عینا در همان ساعات امتحانی و در تاریخ چهارشنبه 98/10/25 برگزار میگردد.

      کلیه آزمونهای لغوشده تاریخ 98/10/16 عینا در همان ساعات امتحانی و در تاریخ شنبه 98/10/28 برگزار خواهد شد.

      کلیه آزمونهای لغوشده تاریخ 98/10/17 عینا در همان ساعات امتحانی و در تاریخ یکشنبه 98/10/29 برگزار می شود.

      کلیه آزمونهای لغوشده تاریخ 98/10/18 عینا در همان ساعات امتحانی و در تاریخ دوشنبه 98/10/30 برگزار خواهد شد.     
       از عموم دانشجویان گرامی درخواست میگردد این پیام را اطلاع رسانی نمایند / با تشکر

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ