اخبار
1398/10/17 سه‌شنبه
روابط عمومی دانشگاه پیام نور اعلام کرد
تاریخ های جایگزین آزمون های لغو شده نیمسال اول 99-98 اعلام گردید

.

تاریخ برگزاری مجدد آزمون های لغو شده دانشگاه پیام نور

    بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، با اعلام رسمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تاریخ های جایگزین آزمون های لغو شده دانشگاه پیام نور به شرح ذیل می باشد:

      کلیه آزمونهای لغوشده تاریخ 98/10/15 عینا در همان ساعات امتحانی و در تاریخ چهارشنبه 98/10/25 برگزار میگردد.

     کلیه آزمونهای لغوشده تاریخ 98/10/16 عینا در همان ساعات امتحانی و در تاریخ شنبه 98/10/28 برگزار خواهد شد.

      کلیه آزمونهای لغوشده تاریخ 98/10/17 عینا در همان ساعات امتحانی و در تاریخ یکشنبه 98/10/29 برگزار می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ