برگزیده ها
1398/7/1 دوشنبه
تمدید مهلت ثبت نام دانشجو بصورت بدون آزمون
تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین تا 6 مهرماه

.

تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین تا 6 مهرماه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ