معرفی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

معرفی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
این مرکز در سال 1373 توسط ریاست جمهوری وقت افتتاح گردید و به مدت 3 سال در ساختمانهای اداری و مراکز آموزشی استیجاری به فعالیت وجذب و پذیرش دانشجو می پرداخت تا اینکه در سال 1376 ساختمان اصلی دانشگاه به متراژ 4000 مترمربع فضای اداری و آموزشی به بهره برداری رسید و در حال حاضر دارای 35 رشته تحصیلی وتعداد حدود8000 دانشجو می باشد.دانشگاه پیام نور مرکز ورامین با قدمتی 20 ساله یکی از بزرگترین مراکز آموزشی و فرهنگی
پیام نور در سطح کشور می باشد که خوشبختانه نیروهای خدوم آن با تلاش مضاعف مجموعه را مدیریت و با عنایت خداوند متعال تا به امروز در انجام امور محوله و رسالت خود موفق بوده است.و هم اکنون این دانشگاه چون نگینی بر تارک شهرستان و مجموعه های فرهنگی و آموزشی می درخشد. 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین