شنبه 9 اسفند 1399  
آشنایی با دانشگاه
1398/7/22 دوشنبه تاریخچه دانشگاه پیام نور مرکز قرچک - ورامین
فايلها
معرفي دانشگاه پيام نور مرکز ورامين.pdf 76.458 KB
ریاست
1398/7/1 دوشنبه


آقای دکتر مراد راهداری 
رییس دانشگاه پیام نور مرکز قرچک - ورامین
دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
همکاران علمی
ثبت درخواست
1399/10/13 شنبه
تماس با دانشگاه
1398/7/22 دوشنبه لیست شماره تماس های دانشگاه پیام نور مرکز قرچک-ورامین
فايلها
شماره تماس مديران و کارکنان دانشگاه پيام نور مرکز ورامين.pdf 230.917 KB
برگزیده ها
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همایشها
بيشتر
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
برنامه ریزی و آموزش مجازی
بيشتر
امتحانات
بيشتر
تحصیلات تکمیلی
بيشتر
ارتباط با صنعت
بيشتر
فارغ التحصیلان
بيشتر